XIV Międzynarodowy Turnieju brydża sportowego

o puchar Prezydenta Miasta Suwałk

 

Hotel Hańcza,  ul. Wojska Polskiego 2

26 Marca
 początek zawodów godz. 10.00