Składki w sezonie 2021/2022

 OPŁATY ZA ROZGRYWKI DRUŻYNOWE

Poziom rozgrywek

Składka członkowska drużyny do PZBS

Składka członkowska drużyny do PodlZBS

Opłata startowa

Wpłata łączna do PodlZBS

I liga

150 zł

100 zł

do ZG PZBS

250 zł

II liga

150 zł

100 zł

do ZG PZBS

250 zł

III liga

150 zł

100 zł

750 zł

1 000 zł

Opłaty startowe wnoszone bezpośrednio do PZBS (I i II liga) są podane na stronie intern. PZBS.

 

 ZAWODNICY - OPŁATA CZŁONKOWSKA PZBS

  2022
Zawodnik urodzony w latach 1957 - 1996 160zł
Junior urodzony w latach 1997 – 2001 50zł
Junior urodzony w roku 2002 i młodszy 25zł
Senior urodzony w latach 1952 – 1956 110 zł
Nestor urodzony w 1951 r. i starszy 60 zł
Członkowie honorowi PZBS 0 zł
Pierwszy rok * 50 zł
Drugi rok * 90 zł
* zawodnicy, którzy nie byli zrzeszeni w PZBS przynajmniej przez ostatnie 5 lat

 

Opłaty prosimy dokonywać na konto: BANK PKO SA O/Białystok 43 1240 5211 1111 0000 4919 1721

W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się dokonanie opłat bezpośrednio w Kasie PodlZBS.

Białystok, 22.10.2021 r.

Prezes PodlZBS

Andrzej  Błachno